Prodelta 70 jaar
Nederlands English

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

ProDelta en haar aandeelhouders streven in de samenwerking met haar partners naar het hoogst haalbare resultaat. Het beste uit jezelf halen vinden wij niet alleen belangrijk voor onze medewerkers maar ook voor jongeren die minder kansen hebben. Hierin zien wij onderwijs als de manier om toekomstperspectief te bieden. Om jongeren een kans te bieden op een succesvolle toekomst zijn wij betrokken bij diverse nationale en internationale projecten, voornamelijk gebaseerd op educatie. Al onze projecten zijn gericht op jonge mensen ongeacht nationaliteit, geloof, politieke standpunten of geslacht.

Shalom - Brazilië
Het Shalom project in Brazilië ondersteunt drie verschillende groepen van in totaal 350 kinderen tussen de 10 en 18 jaar. 1 groep krijgt extra educatieve lessen, een andere groep krijgt muzieklessen en de derde groep traint op hoog niveau voor de kajaksport. Het Shalom project is dan ook van groot belang voor de bevolking van São Paulo.
 

Overtref Jezelf - Nederland
Het project Overtref Jezelf in Rotterdam is opgestart om een oplossing te bieden voor een grote groep jongeren die vroegtijdig stopt met hun VMBO en MBO opleiding. Het doel van het project is om (V)MBO-leerlingen te ondersteunen en te stimuleren in alles wat zij nodig hebben om een zo hoog mogelijk opleidingsniveau te behalen. Het streven is niveau 4 MBO en zelfs HBO.

Bekijk hier de reportage van Persbureau Zuid
 

 

Kids Rights project - Oekraïne & India
Kids Rights komt op voor de basisrechten van kinderen wereldwijd. In het bijzonder voor de meest kwetsbare kinderen in de wereld. ProDelta steunt het Kids Right project in de Oekraïne met financiële middelen. Dit project helpt weeskinderen en dakloze kinderen door ze een thuis en educatie te geven.
In India is het project gericht op te komen voor kinderen die in de kinderarbeid of in de prostitutie zitten.

Website
 

 

IMC Weekendschool - Rotterdam
IMC Weekendschool is een school voor aanvullend onderwijs voor gemotiveerde jongeren uit achterstandswijken in de grote steden van Nederland. Op de weekendschool krijgen jongeren tussen 10 en 14 jaar drie schooljaren lang elke zondag les van professionals (vrijwilligers) die samen met leerlingen hun vak uitoefenen. Na 3 jaar wordt het weekendschool diploma uitgereikt, waarna oud-leerlingen gebruik kunnen maken van het follow-uptraject. Dat biedt hulp bij het vinden van stageplekken, advies, bijlessen en cursussen over voor de leeftijdsgroep relevante onderwerpen.

Website
 

 

Save a Childs Heart
ProDelta steunt het Save a Child's Heart (SACH) project. Dit project verstrekt hoognodige hartoperaties en postoperatieve opvang aan kinderen uit ontwikkelingslanden. Met de slogan "een kind is een kind" behandelen artsen op geheel vrijwillige basis kinderen ongeacht hun religie, ras, geslacht of achtergrond. Hierbij scheppen ze een omgeving waarin tolerantie en waardering van vreemde culturen centraal staan.

Website
 

 

Shanti House
Het Beit Hashanti Project is in 1984 opgericht in Tel Aviv om problemen met en vooral voor 'straatkinderen op te lossen. Het project biedt dakloze kinderen tussen 13 en 21 jaar een thuis in het Shanti House. ProDelta draagt dit project een warm hart toe. Dankzij onze steun hebben 80 jonge mensen een huis en volgen zij onderwijs.
The Shanti House biedt als enige in Israël een oplossing voor kinderen in direct gevaar. In het huis kunnen kinderen zowel tijdelijk als voor langere termijn opgevangen worden.

Website
 

Andere projecten die door ProDelta worden gesteund zijn:

ProDelta Holding B.V.
Parklaan 9
3016 BA Rotterdam
The Netherlands

T +31 (0)10 89 20 470
F +31 (0)10 89 20 480
E info@prodelta.nl
L Google maps